X Factory | News

2008 Russian Championship!

   

1) Dmitriy Gribov

RC10B4 FT

2) Dmitry Malyshko

X - 6

3) Alexander Arkhangelsk

 

4) Victor Spiridonov

 

5) Roman Romashin

 

6) Dmitriy Ermakov

 

7) Pavels Pancratov

 

8) Vadim Malyshko

 

9) Vladislav Usenko

 

10) Ilya Plakhotnik

 
   
More Information here! (Site in Russian)